fbpx

Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Internacjonalizacji MŚP.

Celem konkursu jest Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

 

Ogłoszenie konkursu

1 kwietnia 2022

Start składania wniosków

5 maja 2022

Koniec przyjmowania wniosków

29 czerwca 2022

Maksymalne dofinansowanie: 900 000 złotych
Wkład własny: co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu
Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 50 000 000 złotych

 

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • mirko, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Przeznaczenie dofinansowania:
Działania prowadzące do wdrożenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne.

Wydatki objęte wsparciem:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
  • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalnosci, w tym w celu zawpenienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych

źródło: PARP

Stratego Group od lat z sukcesami pomaga przedsiębiorcom z całego kraju w pozyskiwaniu dotacji i finansowania biznesu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy finansowej ze środków krajowych lub europejskich, skontaktuj się z nami poprzez wiadomość e-mail lub zadzwoń.

 

Śledzimy wszelkie zmiany na rynku dofinansowań unijnych oraz krajowych. Obserwuj nasz profil na platformie Facebook, aby być na bieżąco!

 

Related Posts
Leave a Reply